УСЛУГИ

ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД е организация заета в сферата на строителните работи и дейности. Като утвърден вече на пазара професионалист, компанията може да предложи на своите клиенти изключително богата палитра от услуги в строителството. За да сме конкурентни в нишата си, ние изведохме приоритетите на нашите клиенти, като свои собствени приоритети. Тоест качеството ни на работа е максимално ефективно, персонала ни е квалифициран на ниво и постоянно минава обучения. Техниката ни е нова, модерна и ефективна.

Какви професионални услуги можем да ви предложим ние?

Това са услуги по напълно законното, безопасно и ефективно разрушаване на сгради. Услуги по събарянето на разнообразни съоръжения, взривяването на сгради или части от тях. Услуги свързани със строителните и не само изкопни работи, както и импорт, експорт и изграждането, и ремонта на сгради, водни басейни и тяхното почистване. Можете да се възползвате и от широката ни гама за превоз на товари от разнообразно естество.

Какво можем да превозим, като товар за вас? Можем напълно адекватно да извозим товари, като:

  • Тежки строителни машини и композиции, както и различни товари от извънгабаритен тип;
  • Извозваме материали, като стъкла, плочки от порцелан или керамични, тухли и бетонови смеси;
  • За целите на вашата строителна дейност извозваме биоразградими маси от изкопни дейности и получените от тях отпадъчни смеси;
  • Когато имате натрупани камъни и земни маси от изкопи ние извозваме и тях, както и отпадъчни дървени материали, пластмаси, хартии и други;
  • За целите на вашата конструктивна работа в строителството извозваме смеси от асфалт, метал и материали, като стомана и желязо;
  • Ще извозим вашите смесени строителни отпадъци до установеното депо в района, били те от събаряне на сгради или не;
  • Извозваме инертни и строителни материали (чакъл, пясък, баластра), както и строителни изолационни материали (включително съдържащи азбест!);

Просто се доверете на опита и качеството, като изберете ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД!